Gradering julen 2021

Submitted by
Anonym (ikke bekreftet)
Publisert
21. november 2021
Gradering

Her finner dere oversikt over graderingstidspunktene til jul. Graderingene finner sted ved klubbens hovedsenter på Fanatorget, i 3 etasje over NAV.

Med dagens smittesituasjon og nye koronatiltak kjøres dessverre også denne graderingen uten publikum, det er og satt av tid mellom hvert parti til utlufting og rengjøring av lokalet. 
Dersom man ikke kan stille på oppsatt gradering, ta kontakt med instruktøren din eller avdelingsleder så finner vi en løsning.

Betaling for gradering:

Alle utenom Yngre barn partiet må betale inn kr.300 til konto nr. 1503.46.08277 eller VIPPS 81388

Yngre barn betaler kr. 100 til samme kontoen.

Lykke til med graderingsdagen og forberedelsene frem til da!

*********************************************

Here is an overview of the grading times for Christmas.The graduations take place at the club's main center in Fanatorget, on the 3rd floor above NAV.

Unfortunately with the current infection rate, we will run the graderings without an audience, we are really sorry for the inconvenience. 

If you can not meet for the scheduled grading, contact your instructor or department head and we will find a solution.

Payment for grading:

Everyone, except the 'Yngre barn' group must pay kr. 300 to account no. 1503.46.08277 or VIPPS 81388

'Yngre barn' pays kr. 100 to the same account.

Good luck with the graduation day and the preparations until then!