Årsmøte / Annual General Meeting 24.02.2022 19:00 hrs

Submitted by
Fiona Isabel M…
Publisert
18. januar 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Fana NTN Taekwon-do klubb torsdag 24. februar 2022. Hvis nødvendig vil det bli innkalt til Teams-møte.

Junior- og seniorparti medlemmer bør delta på årsmøtet. Saker som ønskes tatt opp på møtet sendes til fiona@fanatkd.no snarest.

Alle foreldre er hjertelig velkommen til å delta på møte med innspill og ideer! 

 

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3. Godkjenne innkallingen og saksliste.
4. Fana NTN Taekwon-do klubbs årsmelding
5. Fana NTN Taekwon-do klubbs regnskap 2021 og revisors beretning
6. Forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent/treningsavgift
8. Vedta Fana NTN Taekwon-do klubbs budsjett 2022
9. Valg av Leder, Nestleder, Styre, revisorer etc.

---------

The Annual General Meeting of Fana NTN Taekwon-do club will be held on Thursday 24 February 2022 at 7 pm. If necessary, a Teams meeting will be convened.

Junior and senior group members should attend the annual meeting. Matters that are to be raised at the meeting should be sent to fiona@fanatkd.no as soon as possible.

All parents are most welcome to attend the meeting with input and ideas!

 

hilsen / regards

Styret/Board Fana TKD